Training & Coaching

"Alles wat stil staat raakt uit balans"
Training

In de trainingen die wij verzorgen wordt er hoofdzakelijk gewerkt op gedragsniveau met als doel het vergroten van de persoonlijke effectiviteit op de volgende aandachtsgebieden: Communicatie, Samenwerking, Leiderschap, Prestatie en Persoonlijke ontwikkeling.

Coaching

Met behulp van life coaching of performance coaching wordt men geholpen bij het realiseren van persoonlijke en/of bedrijfsmatige doelstellingen. Bij life coaching staan voornamelijk levensvraagstukken centraal. Bij performance coaching is het doel om de effectiviteit binnen de huidige functie te vergroten. In beide gevallen ligt de focus op het vergroten van het zelfinzicht en stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid alsmede tonen van ondernemerschap.

Werkwijze

Het succesvol ontwikkelen van mensen is afhankelijk van het soort en aantal interventies waaraan ze deelnemen alsmede het tijdspad. Wij ontwikkelen en voeren daarom uitsluitend programma’s of trajecten uit over een langere periode. Vooraf vindt er altijd een intakegesprek en nulmeting plaats. Vervolgens worden de te realiseren doelstellingen geformuleerd alsmede de aanpak en werkwijze bepaald. Er wordt tussentijds geëvalueerd. Achteraf wordt er een eindgesprek gehouden en vindt de eindmeting plaats.

Aanpak

Er wordt een dynamische, praktijkgerichte aanpak gehanteerd. Middels diverse werkvormen en inbreng van eigen cases wordt er gezorgd voor een optimale vertaalslag van de theorie naar de praktijk. Om het leerproces te continueren worden er op verschillende momenten zelfstandige opdrachten uitgevoerd voor- en achteraf.

"Het onmogelijke mogelijk maken door het vergroten van je persoonlijke effectiviteit"

Over mij

Van invloed naar impact.Ik ben een enthousiaste, gedreven trainer & coach die oprecht geïnteresseerd is in mensen. Ik ben daardoor in staat om snel een veilige leeromgeving te creëren die is gebaseerd op vertrouwen en openheid. Mede daardoor en het feit dat ik aanvoel waarop ik op rationeel- en/of gevoelsniveau moet doorvragen, kom ik snel tot de kern.

Ik werk vanuit de gedachtegang dat iedereen kan bereiken wat hij wil, omdat in potentie alles aanwezig is. Dat lukt vaak niet omdat men wordt geremd door interne weerstand of talenten die niet of niet effectief worden benut. De aanpak en werkwijze die ik hanteer is oplossingsgericht. Kortom er voor zorgen dat je niet wordt belemmerd door weerstand die jezelf veroorzaakt en/of het ontwikkelen van je ‘verborgen’ talenten. Om mensen niet alleen bewust te maken maar ook daadwerkelijk in beweging te krijgen, schuw ik de confronterende en provocerende stijl niet.

Om mensen optimaal te ondersteunen, motiveren en sturen bij hun ontwikkeling ben ik ook continue bezig om mezelf verder te ontplooien. Doordat ik zelf stappen blijf maken in mijn ontwikkeling, kan ik andere ook helpen om zich verder te blijven verdiepen en ontplooien.

Zo heb ik onder andere de volgende opleidingen met succes afgerond: licentie Insights practitoner, De duik, Coaching Essentials, Swing of Life. Ik ben bekend met diverse instrumenten, waaronder Transactionele Analyse, Systemisch werken en Roos van Leary en kan deze al naar gelang inzetten om de gestelde doelstellingen te realiseren.

 • Resultaatgericht
 • Empatisch
 • Professionaliteit
 • Enthousiast
ClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClientClient

Aanbod

Enkele succesvolle programma's van STEP Forward Training & Coaching
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Groei

 • Inzicht in jezelf
 • Inzicht in anderen
 • Effectieve interacties
 • Afstemmen en verbinden
EFFECTIEF OMGAAN MET LASTIG GEDRAG

Impact

 • Invloedstijlen
 • Overdracht
 • Projectie
 • Praktijkcase met acteur
TEAMEFFECTIVITEIT

Verbinden

 • Teamrollen
 • Teamfases
 • Focus, flow, samen, proces
 • Teamdoelstellingen
COACHING

Persoonlijk

 • Life and work balance
 • Burn-out preventie
 • Time management
 • Zingeving

Nieuws

Informatie over de nieuwe ontwikkelingen van STEP Forward Training en Coaching

Wat klanten zeggen

Samenwerking

STEP Forward werkt alleen samen met de beste partijen
De Baak
Als freelance trainer bij De Baak faciliteer ik diverse modules op het gebied van persoonlijke effectiviteit en leiderschap van het Moving Forward programma. Het zijn voornamelijk jong professionals en junior leidinggevenden.
Verschoor & Oudshoorn
Als freelance trainer ben ik bij Verschoor & Oudshoorn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van maatwerktrajecten met als doel het vergroten van stijlflexibiliteit op het gebied van communicatie, samenwerking, prestatie en leiderschap. Tevens bij de begeleiding van managers bij hun professionele ontwikkeling middels Individuele coachtrajecten.
Innergame
Op basis van mijn ruime ervaring met de kleurenmethodiek van Insights ben ik bij Innergame betrokken bij de uitvoering van ontwikkeltrajecten waarbij deze methodiek als instrument wordt ingezet. In deze trajecten staat het thema leiderschap centraal.
Fede
In samenwerking met Fede werk ik momenteel aan de ontwikkeling van een meerdaags programma waarbij de focus ligt op persoonlijke ontwikkeling. Deelname zal zijn middels open inschrijving en is naar verwachting mogelijk medio maart 2016.

"Je bent de dirigent van je eigen leven"

Contact? Bel of mail

06-43280665/info@stepforwardtraining.nl