Jeroen Bruijns

Jeroen Bruijns is een enthousiaste, gedreven trainer & coach die oprecht geïnteresseerd is in mensen.

Hij is daardoor in staat om snel een veilige leeromgeving te creëren die is gebaseerd op vertrouwen en openheid. Mede daardoor en het feit dat hij aanvoelt waarop hij op rationeel- en/of gevoelsniveau moet doorvragen, komt hij snel tot de kern.

Hij werkt vanuit de gedachtegang dat iedereen kan bereiken wat hij wil, omdat in potentie alles aanwezig is. Dat lukt vaak niet omdat men wordt geremd door interne weerstand of talenten die niet of niet effectief worden benut. De aanpak en werkwijze die hij hanteert is oplossingsgericht. Kortom er voor zorgen dat je niet wordt belemmerd door weerstand die jezelf veroorzaakt en/of het ontwikkelen van je ‘verborgen’ talenten. Om mensen niet alleen bewust te maken maar ook daadwerkelijk in beweging te krijgen, schuwt hij de confronterende en provocerende stijl niet.

Om mensen optimaal te ondersteunen, motiveren en sturen bij hun ontwikkeling is hij ook continue bezig om zichzelf verder te ontplooien. Doordat hij zelf stappen blijft maken in zijn ontwikkeling, kan hij andere ook helpen om zich verder te blijven verdiepen en ontplooien. Zo heeft hij zelf onder andere de volgende opleidingen met succes afgerond: licentie Insights practitoner, De duik, Coaching Essentials, Swing of Life. Hij is bekend met diverse instrumenten, waaronder Transactionele Analyse, Systemisch werken en Roos van Leary en kan deze al naar gelang inzetten om de gestelde doelstellingen te realiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.